Nabór do Zespołu

Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Płock w roku szkolnym 2019/20

Pobierz

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 598/2019 z dnia 06 czerwca 2019 r.

Pobierz

Wniosek o kontynuacje uczestnictwa osoba niepełnoletnia

Pobierz

Wniosek o kontynuacje uczestnictwa osoba pełnoletnia

Pobierz

Wniosek o przyjęcie osoba niepełnoletnia

Pobierz

Wniosek o przyjęcie osoba pełnoletnia

Pobierz

Oświadczenie do wniosku o przyjęcie

Pobierz


dzieciplocka@op.pl

24 262-31-45