Nabór do Zespołu

Zasady postepowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Płock w roku szkolnym 2017/18

Pobierz

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 3342 z dnia 14 czerwca 2017 r.

Pobierz

Regulamin rekrutacji do Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka"

Pobierz

Wniosek o kontynuacje uczestnictwa osoba niepełnoletnia

Pobierz

Wniosek o kontynuacje uczestnictwa osoba pełnoletnia

Pobierz

Wniosek o przyjęcie osoba niepełnoletnia

Pobierz

Wniosek o przyjęcie osoba pełnoletnia

Pobierz

Informacje o rekrutacji

Pobierz


dzieciplocka@op.pl

24 262-31-45