TURNIEJ RYCERSKI

Data: 2018-06-20 21:23:53

"XXVI Turniej o miecz Bolesława III Krzywoustego w strzelaniu z kuszy historycznej”

23-24 czerwca 2018 r., godz. 10-17

Wzgórze Tumskie przy wieży zegarowej

Płocka Drużyna Kusznicza od 25-ciu lat oddaje hołd władcy Polski, organizując Turniej w strzelaniu z kuszy historycznej o Miecz Bolesława III Krzywoustego. Turniej, który odbywa się w ramach Dni Historii Płocka, umożliwia popularyzację wiedzy o wybitnym płocczaninie wśród szerszego grona mieszkańców. Płocczanie chętnie uczestniczą w obchodach i uroczystościach organizowanych w naszym mieście, a turniej cieszył się zawsze wielkim zainteresowaniem. Płocczanie, oprócz turnieju kuszniczego i łuczniczego, obejrzą uroczyste pasowanie na rycerzy dwóch zasłużonych członków Płockiej Drużyny Kuszniczej. Będzie to odtworzenie rytuału na podstawie zapisów polskiego średniowiecznego pisarza Galla Anonima dotyczących pasowania w Płocku na rycerzy synów Władysława Hermana: Bolesława i Zbigniewa.

Z okazji 880. rocznicy śmierci władcy planujemy wzbogacić kolejną edycję turniej o działania mające na celu rozpowszechnienie wiedzy o Bolesławie III Krzywoustym i jego czasach wśród mieszkańców Płocka i turystów przybyłych na Dni Historii Płocka.

Zabawy edukacyjne i animacyjne:

- kącik z Krzywoustym dla dzieci i młodzieży - malowanie szablonów z podobizną Bolesława III Krzywoustego i akcesoriami rycerskim,

- krzyżówka z Krzywoustym dla dorosłych i dla dzieci - rozwiązywanie krzyżówki z hasłami dotyczącymi postaci księcia i historii Płocka,

- fotka z Krzywoustym - możliwość wykonania sobie pamiątkowego zdjęcia przy wielkim portrecie Bolesława III Krzywoustego w stroju rycerza, damy dworu lub giermka,

- strzały z kuszy historycznej do tarczy,

- mennica średniowieczna - każdy będzie mógł własnoręcznie wybić monetę wzorowaną na czasach Bolesława III Krzywoustego i otrzymać ją na pamiątkę.

Dodatkową atrakcją turnieju będą bułki „Krzywoustki” (z Piekarni Kierkowski), które otrzymają płocczanie za rozwiązanie krzyżówki, za najładniej pomalowany obrazek, za celne strzały do tarczy.

ZAPRASZAMY


dzieciplocka@op.pl

24 262-31-45